8 Lemvig Sejlklub

 

Al henvendelse vedrrende pladser og lignende p Marinaen, skal ske via Lemvig Sejlklubs hjemmeside.

Information og priser for plads i Marinaen :

Se Lemvig Sejlkub's hjemmeside her
(Se under / Lemvig Marina / Takstblade)

 

Lods information om Lemvig Marina

Ordensreglement for

 Lemvig Marina


Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbdehavne og mindre fiskerihavne.

a.     Uvedkommende frdsel p bdene er forbudt.

b.     P kajanlggene og pontonbroerne er kun gende frdsel tilladt. Al anden frdsel samt leg og fiskeri er forbudt.

c.     Det phviler lejerne af bdpladserne at renholde disse og medvirke til, at omrdet i sin helhed fremtrder i sober og velordnet stand

d.     Undigt vandspild skal undgs. Efter endt brug af vandslange skal denne oprulles p stativ.

e.     Det er ikke tilladt at benytte strmforsyning til opvarmning af bde, medmindre man har mler efter aftale med havnefogeden.

f.     Fartjer henligger helt og fuldt p bdejerens ansvar, ligesom bdejeren helt og fuldt brer ansvaret for sdanne skader p Marinaen, som er direkte eller indirekte forrsaget af tilstedevrelsen af bdejerens fartj. I denne forbindelse gres specielt opmrksom p, at der i perioder med is vil blive foretaget isbrydning med betydelig risiko for skade p henliggende fartjer. Pladslejer og gstefartjer skal have gyldig ansvarsforsikring.

g.     Alle fortjninger skal udfres i henhold til fortjningsreglementet, hvoraf et eksemplar forefindes i klubhuset.

Lemvig Byrd

Se det fulde ordensreglement her